By - och Borgviksälvens Vattenråd

  • This category has no posts!

Återkoppling årsmöte 2024 – Gräsmark

Återkoppling årsmöte 2024 – Gräsmark

Den 13 maj hade vi årsmöte på Kalasmakeriet i Gräsmark. Totalt deltog 12 personer under dagen som började med en vattendragsvandring guidad av Tomas Jansson (Kräftmannen AB) som visade oss restaurerade sträckor i ett biflöde till Rottnan. Tomas har restaurerat sträckan med stenar i alla

Välkomna på årsmöte den 13 maj 2024

Välkomna på årsmöte den 13 maj 2024

Datum: 13 maj Tid: 10:00 – 16:00 Plats: Gräsmark Kalasmakeriet på Prästgårn Prästgårdsvägen 3, 68689 GRÄSMARK Det finns även möjlighet att delta digitalt om så önskas. Vi bjuder på lunch! Program: 10:00-10:10 Välkomna vi ses vid kalasmakeriet 10:10-c:a 12.30 Vattendragsvandring vid Rottnan och information om

Projekt Lysan – Omlöp

Projekt Lysan – Omlöp

Tillsammans med fiskevårdsföreningen Lisjöns FVO, markägare och entreprenör har det vi anlagt ett omlöp förbi en damm i Lysan. Fisk kan nu passera förbi den gamla dammen. Projektet gemoförs med hjälp av bidrag från Lokala vattenvårdsprojekt – LOVA. Den gamla dammen utgör ett kulturminne, så

Havs och vattenmyndigheten om vattenrådens roll

Havs och vattenmyndigheten om vattenrådens roll

Water Co-Governance är ett projekt som Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten för Västerhavet samarbetat med Mölndalsåns, Himleåns och Ätrans vattenråd har drivit. I artikeln finns intressanta slutsattser om vattenrådens roll och hur vitkiga de är för samverkan. Läs mer här: https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=401678

Planering av omlöp, Lysan

Planering av omlöp, Lysan

Igår hade vi ett planeringsmöte vid dammen i Lysan tillsammans med markägare, maskinförare, representant från FVOF och Kräftmannen AB. Vi planerade för hur omlöpet ska anläggas för bi den gamla dammen utan att påverka denna. För att skapa bättre förutsättningar för fisk, främst öring, kommer

Vattenprover Tolerudsbäcken

Vattenprover Tolerudsbäcken

I slutet av april togs den första omgången vattenprover i Tolerudsbäcken, inom projektet ”Näringsbalans i två vattendrag”. Under projektet kommer vi vid tre tillfällen att ta vattenprover med fokus på övergödningsproblematik. Resultatet av vattenproverna kommer att redovisas senare.

Välkommen till Norsälvens vattenråd

Välkommen till Norsälvens vattenråd

Norsälvens vattenråd ska verka som ett lokalt samverkansform för vattenfrågor i avrinningsområdet. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att fånga upp lokal kunskap och synpunkter om vattendragens kvalitéer, var eventuella problem finns och vad som borde åtgärdas. Vattenrådet ska fungera som en plattform för insyn, påverkan och