Planering av omlöp, Lysan

Igår hade vi ett planeringsmöte vid dammen i Lysan tillsammans med markägare, maskinförare, representant från FVOF och Kräftmannen AB. Vi planerade för hur omlöpet ska anläggas för bi den gamla dammen utan att påverka denna. För att skapa bättre förutsättningar för fisk, främst öring, kommer delar av Lysan att restaureras. Det vi kommer göra är att flytta ut större sten i vattendraget och anlägga lekbottnar. Anläggande av omlöpet planeras att genomföras under juni.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *