Rapport från styrelsemöte på Vägsjöfors herrgård

Onsdagen den 21 september hade Norsälvens vattenråd styrelsemöte. Denna gången blev det en fysiskt träff istället för digitalt! Det blev en härlig eftermiddag 3 mil norr om Torsby där vi kickade igång med ett styrelsemöte på Vägsjöfors herrgård följt av en intressant vattendragsvandring längs Lembergsälven.
På bilden ser ni bland annat hur projektledare Anders Nillroth berätta om vattendraget som ingår i ett av vattenrådets biotopvårdsprojekt. På grund av tidigare timmerflottning har vattendraget blivit kraftigt rensat och modifierat vilket skapat både vandringshinder och minskade lekplatser för fisk. Med andra ord finns det möjlighet för biotopvårdade åtgärder här, som till exempel att försöka återställa vattendraget till ett mer ursprungligt tillstånd, och på så vis skapa bättre förutsättningar för fisk att vandra och leka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *