Välkommen till Norsälvens vattenråd

Norsälvens vattenråd ska verka som ett lokalt samverkansform för vattenfrågor i avrinningsområdet. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att fånga upp lokal kunskap och synpunkter om vattendragens kvalitéer, var eventuella problem finns och vad som borde åtgärdas. Vattenrådet ska fungera som en plattform för insyn, påverkan och delaktighet i vattenförvaltningsarbetet. Vattenrådet verkar för att uppnå och bevara god kemisk och ekologisk vattenstatus inom avrinningsområdet. Arbetet sker genom att rådet driver projekt och ett samverkansform.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *