Medlem

Vattenrådet består av flera olika typer av organisationer och intresserade inom olika områden. Intressen som finns representerade idag är kommuner, skogsbruk, vattenkraft, fiskevårdsområdes föreningar, miljö- och naturvårdsorganisationer.

Ingen avgift tas ut för ett medlemskap, för utom för kommuner. Vill du bli medlem ta kontakt med kontaktperson.